Andøy kommune: – Ser alvorlig på saken

– Vi ser alvorlig på denne saken og på konklusjonen til Fylkesmannen. Alle våre beboere skal føle seg trygge på at de blir godt ivaretatt, sier Guro Karlsen som er assisterende enhetsleder for pleie og omsorg i Andøy kommune.

ALVORLIG: – Vi ser alvorlig på denne saken, sier Guro Karlsen, som er assisterende enhetsleder pleie- og omsorg i Andøy kommune.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Pluss

Hun sier at man har gått grundig gjennom Fylkesmannens kommentarer, og vil ta disse med videre i opplæringen av ansatte.