Ny runde om småhusplassering

Hovedutvalget for helse og omsorg i Hadsel vil la private selskap foreslå plasseringer og løsninger for boliger til personer med rus- og psykiatriske problemer, etter at forslaget om å legge dem til Børøya ble nedstemt i kommunestyret.

SMÅHUS: Slik ser småhusene i Sandnes ut, og nå vil Hadsel ha et lignende prosjekt i kommunen. Men hvor? (Skjermdump) 

Pluss

Kommunestyret i Hadsel har tidligere bestemt at det skal bygges flere småhus for personer som sliter med rus eller psykiatriske problemer. Siden de opprinnelige forslagene ble nedstemt i kommunestyret, vil kommunedirektør Ole Morten Teigen utlyse en åpen konkurranse, hvor private aktører kan foreslå løsninger og plasseringer for boligene. I innstillingen som ble lagt fram for hovedutvalget i dag begrunner han forslaget på følgende måte: