– Førstevalget er økt bemanning

– Det fins ingen praksis å benytte medikamenter i stedet for økt personell. Førstevalget er å sette inn ekstra bemanning, sier Guro Karlsen, som er assisterende enhetsleder for pleie og omsorg i Andøy kommune.

BEMANNING: – Det fins ingen praksis å benytte medikamenter i stedet for økt personell, sier Guro Karlsen som er assisterende enhetsleder pleie- og omsorg i Andøy kommune.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Pluss

I går skrev VOL om Harry Schaug, som etter fylkesmannens mening ikke fikk forsvarlig helsehjelp den siste tiden han levde. Fylkesmannen mener at behandlingen Schaug fikk med legemiddelet Zyprexa på flere områder var i strid med god praksis.