Vurderer å etablere nytt boligområde i Sortland

Geir Abel Ellingsen og selskapet Sortland Gård AS vurderer blant annet å bygge et nytt boligområde med opptil 225 boenheter ved Rundheia vest for Lamarka.

Dagens lysløypetrasé vil kunne gå midt inne i det påtenkte boligfeltet mellom Lamarka og Rundheia. – Det har vært et styrende prinsipp gjennom dette at uansett skal vi ivareta lysløypa gjennom dette og de grøntarealene som ligger her, sa Uttakleiv torsdag.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

– Grunnen til at vi har sett på dette er fordi at vi ser det er et potensial for å utvikle boligtomter på Sortland som har en attraktiv og god beliggenhet, litt med bakgrunn i den totale mengden ubebygde arealer som ligger her i dag, sa Lars Andre Uttakleiv, innleid konsulent fra Norconsult.