Andøy oktober

Pluss

Gnr 36, bnr 32 er solgt for kr 1.650.000 fra Eva Helene Wangen til Cathrine Jeanette Brecht (05.10.2020)
Salget omfatter også Gnr 36, bnr 79