Hadsel stevnet for klagenemnda

Hadsel kommune er stevnet inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser i forbindelse med tildelingen av oppdraget med ferdigstilling av heldøgns bemannede eldreboliger på Ekren ved Melbu.

Ola Morten Teigen er kommunedirektør i Hadsel kommune.  Foto: Arkivfoto.

Pluss

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er et offentlig regjeringsoppnevnt klageorgan som består av ti jurister som vurderer brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.