La ut sensitiv informasjon på kommunal postliste

En øksnesværing søkte om motorferdsel i utmark og la ved relevante papirer, deriblant en legeerklæring. Denne sensitive informasjonen klarte Øksnes kommune å offentliggjøre på deres postliste. Nå beklager kommunen hendelsen sterkt.

Enhetsleder servicetorg og IKT i Øksnes, Robin Lillejord, beklager hendelsen på det sterkeste. 

Pluss

Personen har sendt brev til ordfører, administrasjonssjef og kommunalsjef teknisk i Øksnes der han ber om en redegjørelse i saken. Han poengterer at han personlig leverte søknaden på kommunetorget på rådhuset og stiller spørsmål rundt hvordan denne kunne ende opp på Øksnes kommunes postliste.