Tvangsmulkt for falleferdige bygninger

For å unngå mulkt på 1.000 kroner per dag, må et naust settes i stand og en annen bygning på Skipnes i Øksnes rives innen 1. desember i år.

Naust som må settes i stand og fiskeribygning som må rives på Skipnes.  Foto: Øksnes kommune

Pluss

I juli 2019 mottok Øksnes kommune merknad på at et naust og en tilstøtende bygning var i dårlig forfatning. Kommunen sjekket da at bygningene ikke er fredete.