Fiskeriaktør interessert i industriområde i Bø

Bø kommune har en henvendelse fra næringsaktør som planlegger ytterligere bruk av industriområdet ved Steinesjøen.

Vintervær ved liggekaier ved Steinesjøen.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Pluss

Formannskapet i Bø skal i morgen behandle henvendelsen fra næringsaktøren som ønsker tilgang til industriarealer.