Politikerne positive til bredbåndsutbygging

Det går mot at Sortland kommune vil gi økonomisk støtte bredbåndsutbygging i Holmstaddalen og fra Valfjorden til Frøskeland.

Politikerne i Sortland vil torsdag trolig stemme for å gi 4,1 millioner kroner i kommunal støtte til bredbåndsutbygging i Holmstaddalen og fra Valfjorden til Frøskeland.  Foto: Arkivfoto/Marius Birkeland

Pluss

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag forrige uke å innvilge kommunal støtte til bredbåndsutbyggingen på inntil 4.125. millioner kroner. Dette var kommunedirektørens innstilling, som også er innstillingen til torsdagens kommunestyremøte. Alle formannskapsrepresentantene som tok ordet da saken var til behandling, var veldig positive til utbyggingen.