Unisont «nei» mot endring av tingretten

Lokale advokater og Vesterålen regionråd advarte i onsdagens stortingshøring mot regjeringens forslag til endringer i domstolloven. Advokatmiljøet i regionen kan forvitre og folk vil ikke få den rettshjelp de fortjener dersom det blir endringer som omfatter Vesterålen tingrett.

Advokat Hanne Elise Skare representerte advokatene i regionen, mens ordfører Karl-Erling Nordlund fra Sortland representerte regionrådet i Vesterålen under høringen.  Foto: Skjermdump fra den nettbaserte høringen i Stortingets justiskomite onsdag.

Pluss

Stortingets justiskomité holdt onsdag en landsomfattende nettbasert høring om regjeringens forslag til endringer i domstolloven. Det skjer etter at Vesterålen tingrett og andre tingretter i vår tilsynelatende ble reddet, men som nå er i spill igjen.