Sender skole- og hallsaken tilbake til kommunedirektøren

Flertallet i Sortland kommunestyre vedtok torsdag ettermiddag at de ulike forslagene for plassering av ny Sortland barneskole, idretts- og svømmehall skal utredes ytterligere før det gjøres en endelig beslutning i saken.

Hvis flertallet i kommunestyret går for det samme som flertallet i formannskapet, kan ny Sortland barneskole bli etablert på dette området sør for Blåbyhallen.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Utredningen kommer til å bli gjort så raskt den kan gjøres, slik som administrasjonen alltid gjør. Informasjonstilgangen er viktigere i denne omgang enn at vi skal kutte noen ukers behandlingstid, sa Christian Torset (SV).