– Hadselfjord-tunnel inn på Nasjonal Transportplan

Vesterålen regionråd ønsker at tunnel under Hadselfjorden bør komme inn på Nasjonal transportplan (NTP).

En tåkelagt Hadselfjord  Foto: Idar Wangen

Pluss

I en uttalelse fra regionrådet til Statens vegvesen, heter det at rådet mener Hålogalandsveien bør realiseres snarest mulig som OPS-prosjekt (Offentlig og privat samarbeidsprosjekt, red.) og finansieres i egen stortingsproposisjon. Armene Langvassbukt – Sortland, Tjeldsund – Harstad, Tjeldsund – Snubba bør deretter realiseres og finansieres gjennom NTP.