Hadsel avviser alle Ekren-krav fra entreprenør

Hadsel kommune avviser gjennom sin advokat alle argumenter knyttet til bytte av totalentreprenør for bygging en av heldøgns eldreboliger på Ekren ved Melbu. Byttet var nødvendig for å sikre et forsvarlig helsetilbud for svake grupper i kommunen og for å unngå risiko for materielle skader.

Hadsel kommune avviser gjennom sin advokat alle påstander som Volt Entreprenør har kommet med knyttet til at Sortland Entreprenør ble tildelt arbeidet med å ferdigstille de heldøgns bemannede eldreboligene som nå er under bygging på Ekren ved Melbu.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Hadsel startet i vår arbeidene med å bygge nye heldøgns boliger for eldre på Ekren ved Melbu. I sommer stoppet byggearbeidet opp. Det viste seg seg at entreprenøren Bygg Engineering etter hver gikk konkurs. Senere har kommunen gitt oppdraget til Sortland Entreprenør, som tidligere deltok i anbudsrunden. Kommunen fikk etter hvert gode forhåpninger om å kunne gjennomføre prosjektet innenfor de fastsatte rammene.