Tingretten har avsagt dom i sedelighetssak

I tillegg til to års fengsel, må en eldre bestefar betale 375.000 kroner i erstatning til to barnebarn.
Pluss

Aktoratet ba i Vesterålen tingretts behandling av overgrepssaken om fengsel i fire år og åtte måneder, men denne delen av straffen ble redusert til to års fengsel. De to barnebarna som ble utsatt for seksuelle overgrep, får henholdsvis 225.000 og 150.000 kroner i oppreisning.