Utvider kirkegård – gjenbruk ikke aktuelt

I løpet av første halvår 2021 skal Myre kirkegård utvides. Kirkevergen slår fast at med utvidelse vil ikke gjenbruk av graver bli aktuelt på mange år.

Myre kirkegård.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Prosjektet med en nødvendig utvidelse av Myre kirkegård har vært på agendaen over flere år. I sommer vedtok politikerne enstemmig at kirkegården til neste år skal utvides, med en kostnadsramme på 20 millioner kroner.