Avgjør reguleringsplanen for The Whale

Formannskapet i Andøy møtes i dag til det første av to møter på to dager. I dag er det ordinært møte, mens politikerne i morgen får presentert rådmannens forslag til budsjett for 2021. VOL streamer begge møtene.
Pluss

I dagens møte skal formannskapet sluttbehandle detaljreguleringsplanen for The Whale før planen sendes til kommunestyret for endelig vedtak.