Millionsmell for vernebygget

Vernebyggprosjektet har en underdekning på totalt 16 millioner kroner, sier styreleder i Vernebygg AS Kurt Rønning.

Må tåle lift: Skal denne siden av vernebygget kunne vedlikeholdes skikkelig, må kaipromenaden oppgraderes. Det vil koste drøye 800 000 kroner.  Foto: Illustrasjon

Pluss