Småhusene ut på konkurranse

Etablering av småhus for personer med rus- og psykiatriutfordringer legges ut på konkurranse.

SMÅHUS: Slik ser småhusene i Sandnes ut, og nå vil Hadsel ha et lignende prosjekt i kommunen. Men hvor? (Skjermdump)  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Et enstemmig kommunestyre valgte torsdag å legge ut etableringen av småhus til personer med rus- og psykiatriske utfordringer til konkurranse. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Hadsel eiendom, sektoromsorg og politiet er nedsatt og skal fremme. beslutningssak til formannskapet for endelig valg avløsning. Det kan også fremmes kommunale alternativer som en del av konkurransen.