Eidsfjord Sjøfarm møter mer motstand mot nye oppdrettslokaliteter

Eidsfjord Sjøfarm AS ønsker fortsatt å etablere to nye oppdrettslokaliteter i Godfjorden, men har endret lokaliseringen av den ene lokaliteten. Dette gjør ikke sektormyndighetene, Kvæfjord kommune, innbyggere og grendelag mer positive enn tidligere.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB

Pluss

– Et enstemmig kommunestyre i Kvæfjord takket nei til oppdrettsanlegg ved Gapøya i 2015, som ledd i ny kystsoneplan og etter grundig faglig behandling med både oppdrettere, fiskerne og lokalbefolkningen godt involvert. Dersom da Sortland kommune vedtar å innvilge dette gjennom dispensasjonsbehandling rett på andre siden av kommune og fylkesgrense, er det vel nesten som en uvennlig handling å regne, skriver Torbjørn Larsen, ordfører i Kvæfjord kommune i kommunens høringsuttalelse.