Visste ikke om «korona-avtale» i Vesterålen

Fagforbundet i Vesterålen er ikke blitt gjort kjent med avtalen kommunene har inngått om utveksling av helsepersonell i koronatiden, og mener dette er brudd på drøftingsplikten.

Koronatesting  Foto: Jil Yngland/NTB

Pluss

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet avd. Øksnes, Liv Karin Jensen, purrer overfor Øksnes kommune på krav om drøftingsmøte. Hun viser til brev sendt 15. oktober, hvor det står: «Fagforbundet ble den 09.10.20 gjort kjent med at det er inngått en intensjonsavtale mellom Sortland kommune, Hadsel kommune, Øksnes Kommune, Bø kommune og Andøy kommune om samarbeidstiltak ved covid –19-pandemi. I avtalen som er inngått står det at man skal utveksle ressurser ved en oppblomstring av covid –19 smitte og man skal blant annet utveksle relevant personell. Dette punktet vil få store konsekvenser for ansatte. Fagforbundet i de berørte kommunene er ikke blitt gjort kjent med avtalen før den var inngått, og den er ikke drøftet. Vi ber om at det snarest innkalles til drøftingsmøte».