Forsvaret bestrider miljøanklager på Evenes

Forsvarsbygg er ikke enig i Fylkesmannens pålegg om retting av tiltak innenfor Nautå naturreservat ved Evenes flystasjon.

Busker og pukk er lagt igjen i Naustå naturreservat ved Forsvarets stasjon på Evenes. Løsmassene må fjernes av Forsvarsbygg, mener Fylkesmannen i Nordland. Det er ikke Forsvarsbygg enig i, og hevder at deres tilstedeværelse er av viktig samfunnsmessig betydning og at Fylkesmannen derfor ikke kan bestemme hva Forsvaret kan gjøre eller ikke gjøre i området.  Foto: Skjermdump fra Fylkesmannens dokumenter i saken.

Pluss

Fylkesmannen i Nordland opplyser at Forsvarsbygg nå har klaget på vedtaket om retting av tiltakene. Samtidig sier Fylkesmannen seg uenig med Forsvarsbygg, og har derfor sendt klagen til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Les Forsvarsbygg svar lengre ned i saken.