Fylkesrådet sier de prioriterer den rasutsatte veistrekningen: Men vil ikke love noe årstall

Skuffelsen var stor hos mange i fjor høst, da fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp) fjernet 145 millioner kroner som var bevilget til prosjektet i perioden 2020 til 2022. Denne uken la fylkesrådet fram årets budsjettforslag og det ser fortsatt ut som brukerne av veien må vente minst fem år før de kan kjøre rassikkert mellom Bleik og Andenes.

Rasfare: Etter fylkestingets budsjettvedtak i 2018 hadde mange håpet å kunne kjøre i tunnel forbi det rasfarlige området allerede i 2023. I fjor brast den drømmen, og det kan nå se som det tidligste man kan håpe på er tunnel i 2026. Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen vil på spørsmål om det, ikke gi noen lovnad om når tunnelen vil stå ferdig. Foto: Tony Gulla Sivertsen 

Pluss

Det var i desember 2018 at daværende fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), fikk rassikringsprosjektet, som er kostnadsberegnet til rundt 260 millioner kroner, inn i økonomiplanen for 2019 til 2022.