Fylkesmannen godkjenner Spaceport-plan

Fylkesmannen i Nordland har godkjent reguleringsplanen for Spaceport-anlegget i Børvågen. Norges fiskarlag nådde ikke frem med klagen, selv om fylkesmannen slår fast at det er gjort saksbehandlingsfeil.

PLAN: Odd Roger Enoksen i Andøy Space er glad for at reguleringsplanen for Andøya Spaceport nå er godkjent. – Vi satser på byggestart over nyttår, sier han.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Kommunestyret i Andøy vedtok reguleringsplanen for Andøya Spaceport i Børvågen 2. mars i år. Norges fiskarlag mente at fiskerinæringens merknader til planen ikke ble tatt hensyn til og klaget derfor til fylkesmannen. Etter utsatt klagefrist, ble klagen ble sendt 16. april.