Kvinne må betale mer enn hun krevde i retten

En bedrift er frifunnet av Vesterålen tingrett etter at den ble saksøkt for brudd på Arbeidsmiljøloven. En ansatt som saksøkte bedriften må nå betale et større beløp enn hun krevde i erstatning.

Advokat Hanne Elise Skare vil lese dommen nøye før hun og hennes klient kan ta stilling til om dommen fra Vesterålen tingrett eventuelt skal ankes videre til Hålogaland lagmannsrett.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss