Mener ungdom ikke tør å melde fra om rusbruk. – Det har blitt veldig, veldig strengt

Medlemmer av FAU ved Sortland ungdomsskole mener det har blitt vanligere at ungdommer ikke tør å si fra om andre ungdommers rusbruk.

FOU ved Sortland Ungdomsskole er bekymret fordi nasjonale undersøkelser viser at det er større problemer både med rus og på flere andre felt blant ungdom i Sortland enn i landet ellers.   Foto: Øyvind Aukrust

Pluss

I en pressekonferanse tirsdag viser FAU ved skolen til Ungdata-undersøkelsen fra i fjor, som viser at ungdommer i Sortland har større problemer enn gjennomsnittet i landet med både rus, psykiatri, helse og ensomhet.