Fiskerne kan bli utestengt fra havområde i Andfjorden

Forsvaret startet i høst å håndheve en militær sikkerhetssone i Andfjorden rett ut av Andøya flystasjon. – Frustrerende, sier fisker Eirik Norvoll.

FORBUDSOMRÅDE: Forbudsområdet utenfor Andøya flystason (rødt område) ble opprettet i 1961. Det er forbudt å drive fiske i området, men lokale fiskere har i lang tid fisket i området. I høst startet Forsvaret plutselig å håndheve forbudet. – Frustrerende, sier fisker Eirik Norvoll.  Foto: Kart fra geodata.no

Pluss

Området strekker seg inn mot Andfjorden ut fra Andøya flystasjon, fra Vikanberget i nord og til Haugnes i sør, og går til mellom 200 og 300 meters dybde.