Øksnes Ap vil gjeninnføre eiendomsskatten

I sitt budsjettforslag ønsker Øksnes Arbeiderparti å fokusere på bolyst og mener at eiendomsskatten må opprettholdes og økes.

Øksnes Arbeiderpartis Karianne B. Bråthen.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Partiet ønsker å opprettholde eiendomsskatten, sågar øke den noe på bolig, samt innføre den på fritidsbolig igjen.