Foreslår bibliotek og kafe i andre etasje

Aage Bottolfsen, styreleder i Stokmarknesbygget AS som eier Bykuben, ønsker å vekke andre etasje til live igjen. Han tilbyr nå Hadsel kommune 600 kvadratmeter til bibliotek, og går samtidig med planer om å åpne kafè i lokalene etter Den Glade Kokk.

Vil satse: Aage Bottolfsen har sendt en arkitekttegnet skisse til kommunen, med muligheter for utbygging av andre etasje på Bykuben til nytt folkebibliotek. Det vil bety nær en tredobling av dagens arealer i første etasje.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Oppvekstutvalget og formannskapet i Hadsel skal denne uken behandle saken om fremtidig lokalisering av biblioteket i Hadsel. I sakspapirene kommer det frem at det er flere alternativer på bordet.