Nytt kjøpesenter på Myre i 2022

Handelsbygg AS har planer om å etablere et 15.000 kvm stort kjøpesenter på Myre. Håpet er byggestart i løpet av 2022.

Foreløpig ideskisse og 3D illustrasjon for mulig utvikling  Foto: Ing.Holmen AS /Handelsbygg Holding AS

Pluss

VOL har tidligere presentert de spenstige planene til utviklingsselskapet Handelsbygg AS, som jobber for å realisere et stort, nytt forretningsområde like før innkjøringen til Myre sentrum.