Reagerer på kutt i brannberedskapen

Tillitsvalgt og verneombud i Øksnes brannvesen reagerer på forslag om å kutte i beredskapen.

Tommy Hansen, tillitsvalgt Øksnes Brann og Redning. 

Pluss

I brev til den politiske ledelsen i Øksnes påpeker tillitsvalgt Tommy Hansen og verneombud Randi Helgesen at det i budsjettforslag for 2021 er lagt fram forslag om innskrenking i mannskapet i Øksnes brannvesen fra 22 til 16 personer, inklusiv fire innsatsledere.