Ber om settefylkesmann i Lapphaugen-saken

I et brev fra Fylkesmannen i Nordland bes det om settefylkesmann til behandling av klagesaken på Sortland kommunestyrets vedtak av reguleringsplan for Vestmarka Næringsområde – sørvest, den såkalte Lapphaugen.

Illustrasjon av elementfabrikken som SE-gruppen ønsker å bygge i Vestmarka næringsområde.   Foto: Illustrasjon Norconsult

Pluss

– Kompetansen som klagemyndighet i enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven er lagt til fylkesmannen […]. Vi mener imidlertid at Fylkesmannen i Nordland er inhabil til å behandle klagesaken jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd, skriver Fylkesmannen i Nordland i et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 16. november.