Går imot forslag til kutt

Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som har flertall i kommunestyret i Øksnes, vil frede flere av administrasjonens forslag til økonomiske kutt. De vil heller ikke selge havnerelaterte arealer til en verdi av 35 millioner og ber administrasjonssjefen finne alternativer.

Øksnes formannskap. 

Pluss

Øksnes formannskap behandlet i dag budsjett for 2021 og økonomiplanen for perioden 2021-2024.