Lagmannsretten skal behandle frifinnelse

Politiet nådde ikke helt fram med sin tiltale i Vesterålen tingrett, som frifant faren for det alvorligste tiltaltepunktet i en sak som omhandler vold i nære relasjoner. Nå har statsadvokatene i Nordland anket frifinnelsen og sender saken til ny behandling i Hålogaland lagmannsrett.

Politiadvokat Karoline Trones Faye ved Sortland lensmannskontor skal være aktor når saken om familievold kommer opp til ny behandling i Hålogaland lagmannsrett.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

En familiefar fra et sted i Vesterålen ble i siste halvdel av oktober delvis frifunnet for familievold i Vesterålen tingrett. Han ble imidlertid dømt til en bot på 10.000 kroner.