Selger barnehage, nevner ikke radonproblem

Forsvarsbygg vil selge et barnehagebygg på Andenes, men nevner ikke at det er radonproblemer i bygget.

SELGES: Forsvarsbygg vil avhende dette barnehagebygget på Andenes. Taksten er på 1,7 millioner kroner, men Forsvarsbygg nevner ikke at det er radonproblemer i bygget.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Regnbuen barnehage ligger i Albatrossveien 4 på Andenes og ble bygget i 1993. Det er Forsvarsbygg som eier bygget, mens barnehagen har vært drevet av Andøy kommune. Høsten 2017 ble imidlertid barnehagen avviklet. Nå vil Forsvaret avhende bygget.