Ønsker bedre oversikt over ungdomsmiljøet i Sortland

Sortland kommune ønsker å skaffe seg bedre oversikt over ungdomsmiljøet. Målet er å gjøre de unge mindre tilgjengelig for narkotika.

Kommunalsjef for oppvekst i Sortland, Erik Strand, opplyser til VOL at kommunen allerede har iverksatt konkrete tiltak for å motvirke en negativ utvikling blant ungdommer i kommunen.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

Pluss

Sortland kommune gikk tirsdag i forrige uke, sammen med politiet og barnevernet, ut med en felles advarsel i lokalsamfunnet. Bakgrunnen var at politiet hadde avdekket en økende statistikk av politisaker som omfatter narkotikakriminalitet der svært unge er involvert og har blitt misbrukt.