Fylket setter krav til kystlandsbyen

Nordland fylkeskommune setter en rekke krav for at Hadsel kommune skal kunne endre reguleringsplan for Stokmarknes kystlandsby på Børøya.

I forlengelsen av denne strandlinjen ønsker Stokmarknes kystlandsby på bygge boliger.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Fylket har skrevet til høringsinstansene og lagt fram sine synspunkter knyttet til den planlagte reguleringsendringen. Det er med bakgrunn i en endret markedssituasjon at det er foreslått omregulering av deler av planområdet, fra fritidsboligformål til boligbebyggelse langs sjøen på Børøya ved Stokmarknes.