Bø loves ingen særbehandling

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har ingenting imot initiativet med kutt i formuesskatten i Bø, men sier at det ikke blir noen særbehandling i forbindelse med skatteutjevningen.

Bø-ordfører Sture Pedersen er klar over at kommunen kan miste kompenserte skatteinntekter en periode som følge av kuttet i formuesskatten.   Foto: Arkiv

Pluss

I en artikkel i Finansavisen (bak betalingsmur) sier nemlig kommunalministeren at kommunen må ta hele regningen for prosjektet selv. Tapte skatteinntekter dekkes som regel inn av de andre kommunene gjennom en den kommunale omfordelingen og skatteutjevningen.