Irettesetter Hadsel for å være ivrige

Fylkesmannen er kritisk til at Hadsel kommune lot utfyllingsarbeidene på Nordnes starte, før reguleringsplanen var vedtatt. Nå får kommunen klar beskjed om at reguleringsplankravene også gjelder tiltak som utfylling.

Omdiskutert utfylling: Det er dette området, hvor Trollfjord har planer om å bygge nytt administrasjonsbygg, som Fylkesmannen er kritisk til at ble påbegynt utfylt før detaljreguleringsplanen var ferdig behandlet.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Flere politikere var i formannskapets møte i begynnelsen av november skeptiske til hvordan det så ut at det for lengst var påbegynt arbeider med utfylling. Spesielt fordi de folkevalgte i det samme møtet skulle behandle detaljreguleringsplanen for området.