Vil ta ut 250.000 kubikk til i Kringelen

AMK Eiendom AS, som driver med masseuttak i Kringelen, har søkt om å få ta ut 250.000 kubikk til.

Masseuttaket i Kringelen utenfor Sortland.   Foto: Arkiv/Sanna Drogset Børstad

Pluss

Det fremkommer av et høringsbrev som Direktoratet for mineforvaltning (DMF) i september sendte ut til Sortland kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune og berørte beboere rundt Kringelen.