Her ønsker han å sanere og bygge nytt

Øksnes Boligstiftelse (ØB) har behov for å fornye boligmassen og har flere konkrete planer. Blant annet skal flere over 50 år gamle boliger i Rådhusgata på Myre saneres til fordel for mindre og mer tidsriktige leiligheter.

Daglig leder Jan Harald Jensen i Øksnes boligstiftelse.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

ØB er en selveiende institusjon opprettet av kommunen, som forvalter en rekke boenheter i Øksnes. Stiftelsens formål er å sørge for husly spesielt for omsorgstrengende, vanskeligstilte, ungdom under 30 og gjerne enslige, med lav betalingsevne. I dag har flere av boenhetene rukket å bli flere titalls år gamle og tiden er inne for å tenke nytt. Daglig leder Jan Harald Jensen sier de faktisk er på overtid.