Voldoffer fikk epileptiske anfall

Et voldsoffer som vitnet i Vesterålen tingrett, fortalte at han hadde fått epileptiske anfall etter at han ble sparket og slått av den tiltalte.

Tirsdag forsatte rettssaken mot en mann som har innrømmet 14 forhold, men ikke erkjent skyld i fire forhold som blant annet omfattet vold mot ulike personer.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

I begynnelsen av dag to i saken mot en mann som er tiltalt for til sammen 18 forhold, både volds- og narkotikaforbrytelser, kunne et av ofrene fortelle en historie om redsel og medisinske skader.