Ønsker fortgang for nytt industriområde

Vågen Eiendom AS og Klotind Eiendom AS ønsker fortgang for et nytt næringsområde ved Innermyrvågen på Myre.

Området Inner-Myrevågen på Myre. 

Pluss

I et innspill til Øksnes kommunes investeringsplan for 2021-2024, påpeker Mikal Steffensen i Klotind Eiendom AS og Atle Hansen i Vågen Eiendom AS at det i arealplanen som nå behandles ligger et forslag om å utvide næringsområdet ved Innermyrvågen. Dette forslaget er med på å utvide eksisterende regulering i området.