– Vi gikk til valg på å beholde alle skolene, og det står vi ved

Rådmannen i Bø har utfordret politikerne om å ta stilling til skolestrukturen i budsjettet. Det er store beløp å spare ved å kutte i antallet skoler. Høyre, som har flertallet, sier de står ved valgløftet om å bevare alle tre skoler.

Bø-ordfører Sture Pedersen (H)  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Skolesektoren i Bø mangler 1,8 millioner kroner for å få budsjettet for 2021 i balanse. Det kan tvinge frem endringer i skolestrukturen. Rådmann i Bø, Gundar Jakobsen, sier det ventes en oppgang i elevtallet i 2021, men deretter er det negative prognoser på elevutviklingen.