30 millioner til klyngenettverk – utvider staben på Myre

Utviklingsmiljøene Arena Torsk, administrert av vesterålsbedriften Egga Utvikling, og Arena Fish 365 har fusjonert og blitt til næringsklyngen Cod Cluster. 30 millioner kroner er tilført nettverket og nå skal Egga Utviklings stab på Myre utvides.

Fiskeriparken Egga Utviklings kontor på Myre. 

Pluss

Cod Cluster sitt mål er økt lønnsomhet i hvitfisknæringen gjennom forpliktende og målrettet samarbeid mellom næringsliv, det offentlige og FoU-miljøene. Visjonen er helårlig virksomhet, hvor stabil råstofftilgang og leveringsdyktighet gjennom levendelagring er de viktigste stikkordene.