Reagerer på forslag om kutt i skole

Utdanningsforbundet og Fagforbundet i Sortland reagerer på kommunedirektørens forslag om å kutte i grunnskole, SFO og voksenopplæring. – Barn og unge skal ikke være en salderingspost. De skal prioriteres, sier forbundene.

Sortland barneskole.  Foto: Arkivfoto/Sanna Drogset Børstad

Pluss

Kommunedirektøren i Sortland har flere ganger dette året gjort det klart at det neste år blir utfordrende økonomisk for kommunen. I forslag til driftstiltak fra 2021 til 2024 gjentar kommunedirektøren dette og gir uttrykk for at det har vært utfordrende å legge frem et saldert budsjett til politisk behandling.