– Hendelse som politiet sjelden opplever

– Denne type hendelse er noe politiet sjeldent opplever i Vesterålen.

Rolf Ottar Antonsen ble utsatt for et ransforsøk fredag 27. november. Politiet har ingen navn å gå etter, og ber derfor publikum om hjelp.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Det sier politioverbetjent ved seksjon for etterretning, forebyggende og etterforskning – Anne Margrethe Kleczka – ved Sortland lensmannskontor.