Budsjett strekker ikke til - ber om mer penger

Øksnes kirkelige fellesråd ber politikerne om mer penger enn det som er foreslått i budsjett for neste år.

Vedlikeholdsetterslepet på kirkebygg i Øksnes er stort. Her er Langenes kirke på Stø. 

Pluss

Det kirkelige fellesrådet i Øksnes har nylig drøftet det framlagte budsjettforslaget for 2021. I forslaget er bevilgningen til fellesrådet foreslått videreført med justering for lønnsutvikling, noe fellesrådet setter pris på.