Enige om SFO og forebygging, men ikke om så mye annet

Det var bred enighet om å beholde dagens priser og bemanning i SFO, at gratis halleie skal fortsette og at bemanningen innenfor skole- og helsetjeneste må forsterkes. Utover det var enigheten i Sortland rundt hva som må prioriteres ikke så stor.

I tillegg til kommunedirektørens forslag og tilleggsforslag fra ordfører, var det posisjonens verbalforslag til budsjett- og økonomiplan som ble vedtatt i formannskapet torsdag.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan, tilleggsforslag fra ordfører og posisjonens verbalforslag, ble vedtatt under torsdagens formannskapsmøte i Sortland. Flere politikere ytret fra talerstolen ønske om at partiene må møtes for å forsøke å komme til enighet før kommunestyremøtet 17. desember. Hvorvidt det vil skje, er foreløpig usikkert.