Dette gjør kommunen for å forebygge rusproblemet

Erik Strand, kommunalsjef oppvekst i Sortland, sier at i en slik situasjon som Sortland er i nå, går kommunen umiddelbart inn for å hente inn flere ressurser som skal jobbe opp mot barna.
Pluss

Her kan du se fullversjonene av intervjuene som ble gjort med Strand og Nedrum i forbindelse med forrige ukes videoreportasje om rusproblematikken.